Жишээ тэстүүд

Оролт
1 6 1 2 1 6
Гаралт
First
Оролт
6 5 4 3 2 1
Гаралт
First
Оролт
10 10 1 1 10 10
Гаралт
Second