D. Календарь Шинэчлэх

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ахиад л Берланд-аас эхлэн шинэчлэлт хийж эхлэв! Энэ үед Парламент календарь шинэчлэх талаар ярилцаж байлаа. Берландын иргэдийн амьдралыг илүү олон төрлийн болгохын тулд календарийг өөрчлөх уг шийдвэрийг гаргажээ. Маш олон хүн он жилүүд урсан өнгөрч байна гэх мэтчилэн санал ирүүлж байгаа учраас дараа жилээс эхлэн нэг жилд байх өдрийн тоо нь өсөж байхаар болжээ. Иймд ирэх жил яг $a$ өдөртэй байвал дараа жил нь $a + 1$ өдөртэй түүний дараагийн жил нь $a + 2$ өдөртэй байна гэх мэтчилэн үргэлжлэх юм. Уг хуваарийг ирж буй $n$ жилийн турш мөрдөхөөр болжээ (энэ мэтчилэн явсаар $n$-дэх жилийн урт нь $a + n - 1$ өдөр байх юм).

Гэвч хэн ч нэг жилд байх сарууд нь хэрхэх талаар ямар нэгэн зүйл шийдээгүй байв. Иймд МП Фалевни дараах зүйлсийг санал болгожээ.

  • Сар бүрийн календарь нь квадрат хэлбэр бүхий цаасан дээр хэвлэхэд тохиромжтой байна. Бид сар бүрд байх өдрийн тоог ямар нэгэн бүхэл тооны квадрат хэлбэртэй байлгана. Ямар нэгэн жилд байх сар бүрийн өдрийн тоо нь ижил байх ёстой боловч ялгаатай жилүүдийн хувьд ижил тооны саруудтай байх албагүй юм.
  • Жил болгонд байх өдрийн тоо нь заавал тухайн жилд байх сарын тоондоо хуваагдаж байна. Энэ дүрэм нь жил бүрд байх сарын тоо нь бүхэл тоо байна гэсэн нөхцөлийг хангасан байна.
  • Жил бүрийн хувьд нэг сар доторх өдрийн тоог сонгохдоо календарийг хэвлэх үед аль болох хамгийн их хэмжээний цаас хэмнэж байхаар сонгох юм. Өөрөөр хэлбэл нэг сард байх өдрийн тоо нь аль болох боломжит их байхаар сонгоно.

Эдгээр дүрмүүд нь бидэнд ямар ч өгөгдсөн жилийн уртын хувьд сар болгонд байх өдрийн тоог сонгох тов тодорхой аргийг бий болгон өгч байгаа юм. Жишээлбэл Фалевни-ийн санал болгосны дагуу 108 өдөртэй жил нь 3-н сараас тогтох бөгөөд сар болгон нь 36 өдөртэй байна. Харин 99 өдөртэй жил нь тус бүр нь 9 өдөртэй байх 11 сараас тогтох ба 365 өдөртэй жил нь тус бүр нь 1 өдөртэй байх 365 сараас тогтох юм.

Уг санал нь маш хүчтэй хэлэлцүүлгийг өдөөсөн бөгөөд хэрэв уг санал дэмжигдвэл эхний жил нь $a$ өдөртэй байх жилээс эхлэх $n$ жилийн мөчлөгийн үед уг улс орон $p$ ширхэг цаасан дээр эдгээр жилүүдийн календариудын олонлогийг хэвлэнэ хэмээн алдарт математикч Перелманов тооцоолжээ. Перелманов-ын уг тооцоололд календариудын олонлог нь жил болгоны хувьд нэг календарь агуулсан байна хэмээн үзсэн бөгөөд сар болгоны хувьд тусдаа нэг цаасан дээр өдрүүдийг бичсэн байна гэж үзсэн байв.

Перелманов-ын уг тооцооллыг давтан хийж шаардлагатай тоо болох $p$-г хэвлэнэ үү. Танд $a$ болон $n$ гэсэн эерэг бүхэл тоонууд өгөгдөнө. Перелманов танд бодлогын хамгийн том тест дээр таны бичсэн программын ажиллах хугацаа 4 секундээс хэтрэх ёсгүй болохыг анхааруулжээ.

Оролт

Оролтын цорын ганц мөрөнд хос бүхэл тоо $a$, $n$ ($1 ≤ a, n ≤ 10^{7};$ $a + n - 1 ≤ 10^{7}$) өгөгдөнө.

Гаралт

Шаардлагатай тоо $p$-г хэвлэнэ үү.

C++ хэл дээр 64-битийн бүхэл тоонуудыг унших болон бичихдээ %lld тодорхойлогчийг бүү хэрэглэнэ үү. Үүний оронд cin, cout streams эсвэл %I64d тодорхойлогчийг хэрэглэхийг илүүд үзнэ үү.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
25 3
Гаралт
30
Оролт
50 5
Гаралт
125

Тэмдэглэл

Эхний жишээг авч үзье. 25 өдөртэй жил нь 25 өдөр агуулах нэг сараас тогтоно. Харин 26 өдөртэй жил нь тус бүр нь 1 өдөр агуулах 26 сараас тогтоно. Эцэст нь 27 өдөртэй жил нь тус бүр нь 9 өдөр агуулах 3 сараас тогтох юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...