B. Шидтэнүүд ба Том Шагналууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хэрэв та шидтэнүүдийн тэмцээнд оролцож байгаа бол маш сайн бэлдэх хэрэгтэй. Түүнчлэн маш олон тооны шидтэн бэлтгэдэг сургуулиуд байдаг байв

Эдгээрийн аль нэг сургуульд $n$ ширхэг тэмцээн болдог байжээ. Тэмцээн болгоны ялагч нь нэгэн том шагнал хүртэх юм. Уг сургууль нь маш хол газар байрлах учраас хэрэв та ямар нэгэн шагнал хүртсэн бол бүх тэмцээнд оролцож дууссаны дараагаар бүх шагналаа гэртээ аваачиж тавих юм. Мөн таны гэрээсээ авчирсан цүнх $k$-ээс ихгүй тооны том шагнал багтаах зайтай ажээ.

Түүнчлэн та бүх шагналыг гэртээ авчрахыг хүсэж байгаа бөгөөд тэмцээнүүдэд маш сайн оролцохыг ч хүсэж байв. Хэрэв та дор хаяж $l$ ширхэг тэмцээнд ялсан бол та уг тэмцээнүүдэд сайн оролцсон гэж үзнэ.

Олон жилийн турш эдгээр тэмцээнүүдийн явцад оролцогчдод тулгардаг хамгийн хүнд асуудал нь том шагналыг зөөх явдал байжээ. Харамсалтай нь хэн ч аливаа зүйлийг агшаадаг ид шид зохиогоогүй учраас эдгээр шагналуудыг тээвэрлэх нь ихээхэн хүнд санагдаж байв... Иймд тэд нэгэн шийдэл олжээ: зарим тэмцээний хувьд ялагч нь том шагналын оронд нэгэн цүнх авахаар болов. Цүнх болгон нь $a_{i}$ гэсэн тоогоор дүрслэгдэх бөгөөд энэ нь уг цүнх дотор багтах том шагналын тоог илэрхийлнэ.

Та аль хэдийн бүх тэмцээнүүдийн даалгавар юу болохыг мэдэж байгаа бөгөөд $i$-р тэмцээнд та түрүүлэх магадлал $p_{i}$-г тооцоолсон байв. Та ямар ч шалтгаантай байсан тэмцээнд орохгүй өнгөрөөж болохгүй.

Тэгвэл та тэмцээнд маш сайн оролцон бүх хожсон шагналуудаа гэртээ аваачих магадлалыг олно уу. Тодруулбал та гэрээсээ авчирсан цүнх болон өөрийн тэмцээнд ялан хожсон цүнхнүүддээ бүх хожсон том шагналуудаа хийж болох юм.

Оролт

Эхний мөрөнд 3-н бүхэл тоо $n$, $l$, $k$ ($1 ≤ n ≤ 200, 0 ≤ l, k ≤ 200$) өгөгдөх ба эдгээр нь харгалзан тэмцээний тоо, ялах ёстой тэмцээний хамгийн бага тоо болон таны гэрээсээ авчирсан цүнхэнд багтах шагналын тоог тус тус илэрхийлнэ.

2-дахь мөрөнд $n$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд $p_{i}$ ($0 ≤ p_{i} ≤ 100$)-ууд өгөгдөх ба эдгээр нь таны $i$-р тэмцээнд ялах магадлалыг хувиар илэрхийлсэн утгууд байна.

3-дахь мөрөнд $n$ ширхэг зайгаар тусгаарлагдсан бүхэл тоонууд $a_{i}$ ($1 ≤ a_{i} ≤ 200$)-ууд өгөгдөх ба эдгээр нь $i$-р тэмцээнд ялахад танд өгөх цүнхний багтаамж эсвэл -1 гэсэн утгыг илэрхийлж байна. Хэрэв -1 гэсэн утгатай байвал $i$-р тэмцээний шагнал нь цүнх биш том шагнал байна гэсэн үг юм.

Гаралт

Бодлогын хариулт болох ганц бодит тоог хэвлэнэ үү. Хэрэв таны хариултын абсолют болон харьцангуй алдаа $10^{ - 6}$-аас хэтрэхгүй байвал таны хариултыг зөвөөр тооцно.

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 1 0
10 20 30
-1 -1 2
Гаралт
0.300000000000
Оролт
1 1 1
100
123
Гаралт
1.000000000000

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд бид ямар ч тэмцээнд ялах хэрэггүй байна эсвэл 3-р тэмцээнд ялах хэрэгтэй байх юм. Хэрэв бид ямар ч тэмцээнд ялахгүй бол бид тэмцээнүүдэд маш сайн оролцоогүй гэсэн үг юм. Иймд бид заавал 3-р тэмцээнд ялах хэрэгтэй болно. Түүнчлэн бусад нөхцөлүүд нь уг тохиолдолд хангагдаж байх тул 3-р тэмцээнд ялах магадлал 0.3 нь бодлогын хариу болох юм.

2-дахь жишээнд бид өгөгдсөн ганц тэмцээнд 1.0 гэсэн магадлалаар ялах бөгөөд уг тэмцээнээс хожих цүнхээ аван гэртээ харих юм.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...