B. Олон өнцөгтүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд өөр нэгэн геометрийн бодлого өгөгджээ. Уг бодлогод танд 2 ширхэг үл гажуудсан $A$ болон $B$ олон өнцөгтүүд оройн координатуудаараа өгөгдөнө. $A$ олон өнцөгт нь заавал гүдгэр байна. $B$ нь өөртэйгөө огтлолцоогүй бөгөөд өөртэйгөө шүргэлцээгүй дурын олон өнцөгт байна. 2 олон өнцөгтийн оройнууд нь цагийн зүүний дагуу дарааллаар өгөгдөнө. Олон өнцөгт бүрийн хувьд ямар ч дараалсан 3 оройнууд нь нэг ижил шулуун дээр байрлаагүй байх юм.

Таны даалгавар бол $B$ олон өнцөгт нь $A$ олон өнцөгтийн яг дотор байрлаж байгаа эсэхийг шалгах юм. Энэ нь $B$ олон өнцөгтийн ямар ч цэг нь $A$ олон өнцөгтийн яг дотор нь байх ёстой гэсэн үг юм. Яг гэдэг нь $B$ олон өнцөгтийн орой нь $A$ олон өнцөгтийн тал дээр байж болохгүй гэсэн үг юм.

Оролт

Эхний мөрөнд $A$ олон өнцөгтийн оройнуудын тоо болох бүхэл тоо $n$ ($3 ≤ n ≤ 10^{5}$) өгөгдөнө. Дараагийн $n$ мөрөнд хос бүхэл тоонууд $x_{i}, y_{i}$ ($|x_{i}|, |y_{i}| ≤ 10^{9}$) өгөгдөх ба энэ нь $A$ олон өнцөгтийн $i$-дахь оройн координатуудыг илэрхийлнэ. Оройнууд нь цагийн зүүний дагуу дарааллаар өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $B$ олон өнцөгтийн оройнуудын тоо болох бүхэл тоо $m$ ($3 ≤ m ≤ 2*10^{4}$) өгөгдөнө. Дараагийн $m$ мөрөнд хос бүхэл тоонууд $x_{j}, y_{j}$ ($|x_{j}|, |y_{j}| ≤ 10^{9}$) өгөгдөх ба энэ нь $B$ олон өнцөгтийн $j$-дахь оройн координатуудыг илэрхийлнэ. Оройнууд нь цагийн зүүний дагуу дарааллаар өгөгдөнө.

Олон өнцөгтийн оройнуудын координатууд нь нэг зайгаар тусгаарлагдсан байна. $A$ болон $B$ олон өнцөгтүүд нь үл гажуудсан байх ба $A$ олон өнцөгт нь заавал гүдгэр байх бөгөөд $B$ олон өнцөгт нь өөртэйгөө огтлолцоогүй мөн өөртэйгөө шүргэлцээгүй байна. Олон өнцөгт бүрийн хувьд ямар ч дараалсан 3 оройнууд нь нэг ижил шулуун дээр байрлаагүй байна.

Гаралт

Бодлогын хариултыг ганц мөрөнд хэвлэх ба хэрэв $B$ олон өнцөгт нь $A$ олон өнцөгтийн яг дотор нь байвал "$YES$" бусад тохиолдолд "$NO$" гэж хэвлэнэ үү (хашилтгүйгээр).

Орчуулсан: Баатархүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
6
-2 1
0 3
3 3
4 1
3 -2
2 -2
4
0 1
2 2
3 1
1 0
Гаралт
YES
Оролт
5
1 2
4 2
3 -3
-2 -2
-2 1
4
0 1
1 2
4 1
2 -1
Гаралт
NO
Оролт
5
-1 2
2 3
4 1
3 -2
0 -3
5
1 0
1 1
3 1
5 -1
2 -1
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...