A. Супер Төв Цэг

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэг өдөр Вася цаасан дээр координатын хавтгай зураад түүн дээрээ $(x_1, y_1), (x_3, y_2), ... , (x_n,y_n)$ цэгүүдийг тэмдэглэжээ.Ямар нэгэн тодорхой өгөгдсөн цэг $(x, y)$-ийн хувьдах хөршүүдийг дараах байдлаар тодорхойлоё:

  • хэрэв $x'>x$ ба $y'=y$ бол $(x',y')$ цэг нь $(x,y)$-ийн $баруун$ хөрш
  • хэрэв $x'
  • хэрэв $x'=x$ ба $y'
  • хэрэв $x'=x$ ба $y'>y$ бол $(x',y')$ цэг нь $(x,y)$-ийн $дээд$ хөрш

Хэрэв ямар нэгэн цэг $(x, y)$ нь дор хаяж нэг дээд, нэг доод, нэг баруун, нэг зүүн хөрштэй бол түүнийг supercentral буюу $супер төв$ гэж үзэх болно.

Вася тун олон цэгийг цаасан дээрээ тэмдэглэсэн тул тусгай програмын тусламжгүйгээр $супэр төв$ цэгүүдийг олох нь тун хүнд юм. Та $супер төв$ цэгүүдийг тоог олох програмыг бич.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 200$) тоо. Дараагийн мөрөнд хоосон зайгаар тусгаарлагдсан $n$ ширхэг $x y$ ($|x|, |y| ≤ 1000$) цэгүүд өгөгдөх ба бүх цэгүүдийн координат ялгаатай.

Гаралт

Нийт $супэр төв$ цэгүүдийн тоо болох ганц тоог хэвлэ.

Орчуулсан: mmur

Жишээ тэстүүд

Оролт
8
1 1
4 2
3 1
1 2
0 2
0 1
1 0
1 3
Гаралт
2
Оролт
5
0 0
0 1
1 0
0 -1
-1 0
Гаралт
1

Тэмдэглэл

In the first sample the supercentral points are only points $(1, 1)$ and $(1, 2)$.

In the second sample there is one supercental point -- point $(0, 0)$.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...