E. HQ9+

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

HQ9+ нь дараах $4$ командтай наргианы програмчлалын хэл юм. Үүнд:

  • "H" нь "Hello, World!" гэж хэвэлнэ.
  • "Q" нь програмын бүх эх кодыг хэвэлнэ. (дуудагдах бүртээ)
  • "9" нь "99 Bottles of Beer" дууны үгийг хэвэлнэ.
  • "+" нь санах ойн утгыг нэгээр нэмэгдүүлдэг.

"H" ба "Q" команд нь том, жижиг үсгийг ялгаатай авч үздэг бөгөөд зөв команд заавал том үсгээр бичигдсэн байх ёстой. Програмын команд биш тэмдэгтийг алгасдаг.

Танд HQ9+ хэл дээр бичигдсэн програм өгөгдсөн бол ямар нэг зүйл хэвлэх эсэхийг нь олно уу.

Оролт

HQ9+ програмд өгсөн ганц $p$ тэмдэгт мөр өгөгдөнө. $p$ нь $1$-с $100$-н хооронд урттай бөгөөд ASCII кодоороо $33$-с $126$-н хооронд байх тэмдэгтүүдийг агуулна.

Гаралт

Хэрвээ програм ямар нэг зүйл хэвлэх бол "YES", үгүй бол "NO" гэж хашилтгүйгээр хэвлэ.

Орчуулсан: khongoro

Жишээ тэстүүд

Оролт
Hello!
Гаралт
YES
Оролт
VK_Cup_2012!
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

In the first case the program contains only one instruction -- "H$", which prints "Hello, World!$".

In the second case none of the program characters are language instructions.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...