E. Автобус ба хүмүүс

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Төв Бертоун гудамжийг шулуун шугамаар илэрхийлж болно. Уг шугамд $10^{9}$ автобусны зогсоол байрладаг. Зогсоолууд нь зам дагуу байрласан дарааллаараа $1$-ээс $10^{9}$ хүртэл бүхэл тоонуудаар дугаарлагдсан. Хотод $n$ автобус байдаг. $i$-р автобус өдөр бүр $s_{i}$ дугаартай зогсоолоос $f_{i}$ ($s_{i}

Бертоун $m$ иргэнтэй. Өнөөдөр $i$-р хүн $l_{i}$-р зогсоолоос $r_{i}$-р зогсоол хүртэл ($l_{i}

Таны даалгавар бол иргэн тус бүрийн хувьд хүрэх газартаа өнөөдөртөө багтаан хүрэх эсэхийг, мөн хэрэв хүрч чадах болох тухайн иргэний суусан автобусны дугаарыг олох явдал болно.

Оролт

Эхний мөрөнд автобусны тоо болон хүмүүсийн тоог харуулах $n$ ба $m$ ($1≤n, m≤10^{5}$) бүхэл тоонуудыг агуулна.

Дараагийн $n$ мөр тус бүр нь автобусыг тодорхойлох $s_{i}$, $f_{i}$, $t_{i}$ ($1≤s_{i}, f_{i}, t_{i}≤10^{9}, s_{i}

Дараагийн $m$ мөр тус бүр нь Бертоуны иргэдийг тодорхойлох $l_{i}$, $r_{i}$, $b_{i}$ ($1≤l_{i}, r_{i}, b_{i}≤10^{9}, l_{i}

Гаралт

Эхний мөрөнд хоосон зайгаар тусгаарлагдсан $m$ ширхэг бүхэл тоог хэвлээрэй. Энд, $i$-р тоо нь хэрэв $i$-р хүн хүрэх газраа хүрч чадахгүй бол "-1"-тэй, эсвэл $i$-р хүний суусан автобусны дугаартай тэнцүү байна. Автобуснууд нь оролтоор өгөгдсөн дарааллаараа $1$-ээс $n$ хүртэл бүхэл тоогоор дугаарлагдсан.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 3
1 10 10
5 6 2
6 7 3
5 7 4
5 7 1
1 2 1
1 10 11
Гаралт
4 1 -1
Оролт
1 1
1 1000000000 1000000000
1 1000000000 1000000000
Гаралт
1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...