Жишээ тэстүүд

Оролт
2
2421
Гаралт
YES
Оролт
2
0135
Гаралт
YES
Оролт
2
3754
Гаралт
NO