A. Дараагийн шат

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Тэмцээний дүрэмд: "$k$ дах байрыг эзэлсэн оролцогчтой тэнцүү оноо авсан тоглогч хэрвээ 0-оос их оноо авсан тохиолдолд дараагийн шатанд шалгарах эрхтэй" гэж заасан байна.

Нийт оролцогчдын тоо $n$ ($n≥k$) болон тэдгээрийн авсан оноонууд өгөгдсөн бол хэдэн оролцогч дараагийн шатанд шалгарсныг тооцоол.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ба $k$ ($1≤k≤n≤50$) бүхэл тоонууд өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $n$ ширхэг бүхэл тоонууд болох $a_1, a_2, ..., a_n$ ($0≤a_i≤100$) өгөгдөх бөгөөд $a_i$ нь $i$ дэх байранд орсон оролцогчийн оноог илтгэнэ. Оноонууд буурах эрэмбээр өгөгдсөн бөгөөд тэнцүү байж болно.

Гаралт

Дараагийн шатанд хэдэн оролцогч шалгарсныг тооцоол.

Орчуулсан: Б.Батхуяг

Жишээ тэстүүд

Оролт
8 5
10 9 8 7 7 7 5 5
Гаралт
6
Оролт
4 2
0 0 0 0
Гаралт
0

Тэмдэглэл

In the first example the participant on the 5th place earned 7 points. As the participant on the 6th place also earned 7 points, there are 6 advancers.

In the second example nobody got a positive score.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...