B. Утасны дугаар

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нводск-д өвөл үнэхээр хүйтэн! Тийм болохоор $n$ ширхэг найзууд таксидаад, pizza захиалчихаад охидууд дуудахаар болов. Хотын утасны дугаарууд гурван хос тооноос тогтдог (жишээ нь $12-34-56$). Найз бүр $s_i$ хэмжээтэй дугаарын тэмдэглэлтэй. Таксины дугаар зургаан ижилхэн дугаараас тогтдог (жишээ нь $22-22-22$), pizza захиалгын дугаар нь буурах эрэмбэтэй (жишээ нь $98-73-21$), бусад бүх дугаар нь охидуудын дугаар.

Таньд бүх найзуудын утасны дугаартай жагсаалт байгаа. Бүх зүйлийг захиалах тохиромжтой утасны дугаарын жагсаалттай найзыг ол (Аль ч төрлийн дугаараас хамгийн ихийг агуулсан).

Хэрвээ хэн нэгний дугаарын жагсаалтанд нэг дугаар хоёр удаа орсон байвал хоёроор тоолно. Жагсаалтны дугаар болгон хэдэн ч удаа орсон байсан тоологдох ёстой.

Оролт

Эхний мөр найзуудын тоо болох $n$ ($1 ≤ n ≤ 100$)-г агуулдна.

Дараагийн $n$ блок найз бүрийн дугаарын жагсаалтыг илтгэнэ. Блок нь дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ: Эхэнд $s_i$ бүхэл тоо ба $name_i$ ($0 ≤ s_i ≤ 100$) тэмдэгт мөр - $i$ дах найзын жагсаалтандах дугаарын тоо болон нэр. Нэр нь хоосон биш мөн латин том жижиг үсгээс тогтох ба $20$-оос илүүгүй тэмдэгт агуулсан. Дараагийн $s_i$ мөр бүр"XX-XX-XX" хэлбэртэй дугааруудыг агуулна $X$ нь $0-9$ хүртэлх цифр.

Гаралт

Эхний мөр дараах өгүүлбэрийг агуулна "If you want to call a taxi, you should call: ". Дараа нь хамгийн их таксины дугаартай найзуудын нэрийг хэвлэ.

Хоёрдох мөрөнд дараах өгүүлбэрийг хэвлээд "If you want to order a pizza, you should call: " хамгийн их pizza захиалгийн газрын дугаартэй найзуудын нэрсийг хэвлэнэ.

Гуравдах мөрөнд дараах өгүүлбэрийг хэвлээд "If you want to go to a cafe with a wonderful girl, you should call: " хамгийн их охины дугаар мэддэг найзуудын нэрсийг хэвлэнэ.

Нэрсийг оролтын дарааллаар хэвлэнэ. Нэрсийг таслал болон зайгаар тусгаарлана. Мөр болгон цэгээр төгсөнө. Гаралтан дээр тодруулмаар байвал жишээ тестийг харна уу. Та гаралтыг яг жишээн дээрх шиг хийх ёстой ба илүү зайнууд зөвшөөрөгдөхгүй.

Орчуулсан: Баттулга

Жишээ тэстүүд

Оролт
4
2 Fedorov
22-22-22
98-76-54
3 Melnikov
75-19-09
23-45-67
99-99-98
7 Rogulenko
22-22-22
11-11-11
33-33-33
44-44-44
55-55-55
66-66-66
95-43-21
3 Kaluzhin
11-11-11
99-99-99
98-65-32
Гаралт
If you want to call a taxi, you should call: Rogulenko.
If you want to order a pizza, you should call: Fedorov, Rogulenko, Kaluzhin.
If you want to go to a cafe with a wonderful girl, you should call: Melnikov.
Оролт
3
5 Gleb
66-66-66
55-55-55
01-01-01
65-43-21
12-34-56
3 Serega
55-55-55
87-65-43
65-55-21
5 Melnik
12-42-12
87-73-01
36-04-12
88-12-22
82-11-43
Гаралт
If you want to call a taxi, you should call: Gleb.
If you want to order a pizza, you should call: Gleb, Serega.
If you want to go to a cafe with a wonderful girl, you should call: Melnik.
Оролт
3
3 Kulczynski
22-22-22
65-43-21
98-12-00
4 Pachocki
11-11-11
11-11-11
11-11-11
98-76-54
0 Smietanka
Гаралт
If you want to call a taxi, you should call: Pachocki.
If you want to order a pizza, you should call: Kulczynski, Pachocki.
If you want to go to a cafe with a wonderful girl, you should call: Kulczynski.

Тэмдэглэл

In the first sample you are given four friends. Fedorov$'s phone book contains one taxi number and one pizza delivery number, Melnikov$'s phone book only has $3$ numbers of girls, Rogulenko$'s one has $6$ taxi numbers and one pizza delivery number, Kaluzhin$'s one contains $2$ taxi numbers and one pizza delivery number.

Thus, if you need to order a taxi, you should obviously call Rogulenko$, if you need to order a pizza you should call anybody of the following: Rogulenko$, Fedorov$, Kaluzhin$ (each of them has one number). Melnikov$ has maximal number of phone numbers of girls.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...