A. Зуслангийн байшин

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Товч ѳгүүлбэр: $Ox$ тэнхлэгт тѳвтэй $n$ ширхэг квадрат байрласан байв. $t$ талтай квадратыг тѳв нь $Ox$ дээр байрлах ба ѳѳр ямар нэгэн квадраттай залгаа квадраттай залгаа байрласан байхаар байрлуулах боломжийн тоог ол. Анхны $n$ квадратууд аль нэг хэсгээрээ давхцахгүй ба залгаа (талаараа нийлсэн) байж болно.

Оролт

Эхний мѳрѳнд $n$, $t$, $(1 ≤ n, t ≤ 1000)$ тоонууд. Дараагийн $n$ мѳрѳнд, мѳр бүрт $x_i, a_i$ бүхэл тоонууд, энд $x_i$ — $i$-р квадратын $x$ координат дээрх тѳв, $a_i$ — түүний талын урт, $( - 1000 ≤ x_i ≤ 1000, 1 ≤ a_i ≤ 1000)$.

Гаралт

Шинэ квадрат байрлуулах боломжийн тоо.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
2 2
0 4
6 2
Гаралт
4
Оролт
2 2
0 4
5 2
Гаралт
3
Оролт
2 3
0 4
5 2
Гаралт
2

Тэмдэглэл

It is possible for the $x$-coordinate of the new house to have non-integer value.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...