B. Гидра

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн өдөр Петяа ээжээсээ төрсөн өдрийн бэлэг гэж "Графийн онолын тухай домог ба цуу яриа" номыг авсан. Тэр номноос Петяа Гидра графийн тухай сурчээ.

Гидра граф бол чиглэлгүй доор дүрсэлснээр $v,\ u$ оройнууд холбогдсон ба эдгээр нь "чээж" болон "гэдэс" юм. Чээж нь $h$ оройтой холбогдсон. Тэдгээрийг нь гидрагийн толгой гэнэ. Гэдэс нь мөн $t$ сүүлтэй холбогдсон. Тэгэхээр гидра нь $h+t+2$ оройгоос бүрдсэн мод болж байна.

![][](http://espresso.codeforces.com/d8185e8ed7e79c47ae55e70d5a97751d68824a61.png) Мөн Петяа өнгөрсөн жилийн төрсөн өдрөөрөө $n$ оройтой, $m$ ирмэгтэй чиглэлгүй $G$ граф өгчээ. $G$ граф нь өөртэйгээ цагираг үүсгээгүй ба нэг ирмэг нэг л орсон.

Одоо Петяа $G$ графаас гидра хайхаар шийджээ.

Оролт

Эхний мөрөнд $n,\ m,\ h,\ t(1≤n,m≤10^5,\ 1≤h,t≤100)$ дөрвөн тоо өгөгдөнө.

Дараагийн $m$ мөрөнд $G$ графийн холбоосыг илэрхийлэх $a_i,\ b_i(1≤a_i,b_i≤n,\ a_i≠b_i)$ тоонууд байрлана. Энэ нь $a_i$ орой $b_i$-тай холбогдсон гэсэн үг.

Гаралт

Хэрвээ $G$ графт гидра байхгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ.

Эсрэг тохиолдолд эхний мөрөнд "YES" гэж хэвлээд 2дах мөрөнд $u,\ v$ 2 оройн дугаар, 3дах мөрөнд $h$ ширхэг толгой оройн дугаар, сүүлийн мөрөнд $t$ ширхэг сүүл оройн дугаарууд байна. Хэрвээ олон хариутай бол дурын нэгийг нь хэвлэхэд болно.

Орчуулсан: Говьхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
2012
Гаралт
$2,012.00
Оролт
0.000
Гаралт
$0.00
Оролт
-0.00987654321
Гаралт
($0.00)
Оролт
-12345678.9
Гаралт
($12,345,678.90)

Тэмдэглэл

Pay attention to the second and third sample tests. They show that the sign of a number in the financial format (and consequently, the presence or absence of brackets) is determined solely by the sign of the initial number. It does not depend on the sign of the number you got after translating the number to the financial format.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...