E. Тэмээнүүд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Товч ѳгүүлбэр: $t$ бѳхтэй тэмээ $n$ талтайгаар хэдэн ялгаатай аргаар зурж болох вэ? $(1,y_1)$, $(2,y_2)$, ..., $(n,y_n)$ цэгүүдийг холбож зурна.

  • яг $t$ бѳхтэй. Ѳѳрѳѳр хэлбэл $t$ ширхэг $j$, $(2 ≤ j ≤ n - 1)$-ийн хувьд $y_{j - 1} < y_j > y_{j + 1}$,
  • яг $t-1$ ширхэг $j$, $(2 ≤ j ≤ n - 1)$-ийн хувьд $y_{j - 1} > y_j < y_{j + 1}$,
  • $Ox$ тэнхлэгтэй параллел хэрчим байх ёсгүй. Ѳѳрѳѳр хэлбэл $y_i$, $y_{i+1}$ тоонууд ялгаатай,
  • бүх $y_i$ тоонууд 1-ээс 4 хүртэлх бүхэл тоо байна.

Оролт

$n$, $t$ тоонууд, энд $(3 ≤ n ≤ 20, 1 ≤ t ≤ 10)$.

Гаралт

$t$ бѳхтэй тэмээний тоо.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
6 1
Гаралт
6
Оролт
4 2
Гаралт
0

Тэмдэглэл

In the first sample test sequences of $y$-coordinates for six camels are: 123421, 123431, 123432, 124321, 134321 и 234321 (each digit corresponds to one value of $y_{i}$).

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...