A. Үсэг

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Боб зурах дуртай. Тэр дѳрвѳлжин шугамтай цаасны зарим нүдийг будав. Ах руугаа зургаа явуулах гэтэл нүд бүрт $3.14$-ийг тѳлѳх хэрэгтэй болов. Тэрээр мѳнгѳѳ хэмнэхийн тулд ѳѳрийн будсан хэсгээ бүрэн оруулснаас бусад хэсгийг хасахаар шийдэв. Түүний явуулах захиа нь тэгш ѳнцѳгт хэлбэртэй, талууд нь дэвтрийн талуудтай параллел байх ёстой.

Оролт

Эхний мѳрѳнд цаасны мѳр баганы тоо болох $n, m, (1 ≤ n, m ≤ 50)$ бүхэл тоонууд. Дараагийн $n$ мѳр бүрт $m$ ширхэг тэмдэгт байна. «.» тэмдэгт нь будагдаагүй нүдийг, «*» тэмдэгт нь будагдсан нүдийг илтгэнэ. Боб ядаж нэг нүд будсан байх ёстой.

Гаралт

Хамгийн бага үнэ тѳлѳх цаасны хэсгийг хэвлэнэ үү. Жишээ гаралтаас харвал илүү ойлгогдох болно.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
6 7
.......
..***..
..*....
..***..
..*....
..***..
Гаралт
***
*..
***
*..
***
Оролт
3 3
***
*.*
***
Гаралт
***
*.*
***
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...