A. Петр ба ном

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Бүтэнсайнд Петр номын дэлгүүрлүү явсан бас спортын хөтөлбөрийн шинэ ном авсан .Тэр ном нь $n$ ширхэг хуудастай Петр дараагийн өдөр буюу нэг дэх өдөр уншихаар шийджээ.

Петрийн цагийн хуваарь маш нарийн ба 7 хонгийн өдөр болгон тэр өрдөө хэдэн хуудас уншиж чадна гэдгээ мэднэ. Зарим өдөр завгүй байдаг тул Петрд уншихад ямар ч цаг байдаггүй. Гэсэн хэдий ч бид Петрийг 7 хоногт нэг хуудас уншиж чадна гэдгйиг мэднэ.

Петрийг өдөр алгасаж болхгүй бас өдөр болгон тэр илүү ихийг уншиж чадна. Тэр номын сүүлийн хуудсыг 7 хонгийн аль ч өдөр уншиж болон гэж үзье

Оролт

Эхний мөрөнд номын хуудсны тоог илэрхийлэх $n$ ($1 ≤ n ≤ 1000$) ганц бүхэл тоо өгөгдөнө.

Хоёр дахь мөрөнд долоон ширхэг 1000 аас хэтрэхгүй, сөрөг биш тоонууд зайгаар тусгаарлагдан өгөгднө.Тэр тоонууд нь тус бүр 1дэх, 2дахь, ... 7 дахь өдөр Петрийн уншиж чадах номын хуудасын тоог илэрхийлнэ. Ядаж нэг тоон нь 0-ээс их байна.

Гаралт

Ганц бүхэл тоо хэвлэнэ. Тэр нь Петр номоо уншиж дуусах хугцааг илэрхийлэх өдрийн тоо байна. Долоон хонгийн өдрүүдийн дараалал нь 1дэх, 2дахь, ... 7 дахь гэж байна.

Орчуулсан: Баярхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
100
15 20 20 15 10 30 45
Гаралт
6
Оролт
2
1 0 0 0 0 0 0
Гаралт
1

Тэмдэглэл

Note to the first sample:

By the end of Monday and therefore, by the beginning of Tuesday Petr has 85 pages left. He has 65 pages left by Wednesday, 45 by Thursday, 30 by Friday, 20 by Saturday and on Saturday Petr finishes reading the book (and he also has time to read 10 pages of something else).

Note to the second sample:

On Monday of the first week Petr will read the first page. On Monday of the second week Petr will read the second page and will finish reading the book.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...