A. Уран зохиолын хичээл

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вера шүлгэнд дуртай. Верагийн мэдэх бүх шүлгүүд 4 мөртөд хуваагдах бөгөөд уг 4 мөртүүдийн зарим мөр нь сүүл холбосон байдаг.

Бүгдээрээ шүлгийн мөрүүд нь Латин жижиг үсгүүдээс (хоосон зайгүйгээр) бүрдсэн гэж үзье. "$a$", "$e$", "$i$", "$o$", "$u$" үсгүүдийг эгшиг гэнэ.

Хэрэв 2 мөрийн $k$-р (төгсгөлөөс нь тоолно) эгшгээс эхэлсэн дагавар нь ижил байвал уг 2 мөрийг сүүл холбосон гэнэ. Аливаа мөр нь $k$-аас бага эгшигтэй бол уг мөр нь бусад ямар ч мөртэй сүүл холбож чадахгүй. Жишээлбэл, хэрэв $k=1$ бол $commit$ болон $hermit$ мөрүүд нь сүүл холбоно (харгалзах дагавар нь $it$ байна), харин $k=2$ бол эдгээр нь сүүл холбож чадахгүй ($ommit≠ermit$).

Өнөөдрийн уран зохиолын хичээлд Вера 4 мөртүүд нь сүүл холболтын 4 ялгаатай схемийг агуулж чаддаг болохыг сурчээ. Тухайлбал (ижил үсгүүд нь сүүл холбосон мөрүүдийг төлөөлнө):

  • Clerihew ($aabb$);
  • Alternating ($abab$);
  • Enclosed ($abba$).

Хэрэв 4 мөртийн бүх мөрүүд нь хоёр хоёроороо сүүл холбосон бол уг 4 мөрт нь аль ч сүүл холболтын схемд хамаарагдаж болно (энэ тохиолдлыг $aaaa$ гэж харуулна).

Хэрэв шүлгийн бүх 4 мөртүүд нь сүүл холболтын ижил схемээр бичигдсэн бол бид энэ шүлгийг бүхэлдээ энэ сүүл холболтын схемд хамаарагдана гэж үзэж болно. Хэрэв 4 мөрт бүрийн хувьд бүх мөрүүд нь хоёр хоёроороо сүүл холбосон бол шүлгийн сүүл холболтын схем нь $aaaa$ байна. Бидэнд өөр 4 мөртөд харьяалагдах мөрүүд нь хоорондоо сүүл холбосон байх эсэх нь хамаагүй гэдгийг анхаараарай. Өөрөөр хэлбэл, өөр 4 мөртүүд нь хоорондоо сүүл холбон холбогдохгүй байж болох юм.

Вера гэрийн даалгавартаа маш урт шүлэг авчээ. Охин үүнийг судалж, шүлгийн сүүл холболтын схемийг олох ёстой. Верад даалгаврыг гүйцэтгэхэд туслаарай.

Оролт

Эхний мөр нь шүлгэн дэх 4 мөртийн тоо болон эгшгийн дугаарыг харуулах $n$ ба $k$ ($1≤n≤2500$, $1≤k≤5$) 2 бүхэл тоог агуулна.  Дараагийн $4n$ мөрүүд нь шүлгийг харуулна. Мөр бүр нь хоосон биш байх ба Латин жижиг үсгүүдээс бүрдэнэ. Мөрүүдийн нийт урт нь $10^{4}$-аас хэтрэхгүй.

Хэрэв бид мөрүүдийг $1$-ээс эхлэн дугаарлагдсан гэж үзвэл эхний $4$ мөрт нь $1$, $2$, $3$, $4$ дугаартай мөрүүдийг, $2$ дахь нь $5$, $6$, $7$, $8$ дугаартай мөрүүдийг г.м агуулна.

Гаралт

Шүлгийн сүүл холболтын схемийг "$aabb$", "$abab$", "$abba$", "$aaaa$" гэж хэвлээрэй. Хэрэв шүлэг нь дээр дурдсан схемүүдийн алинд ч хамаарагдахгүй бол "NO" гэж хэвлээрэй.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
1 1
day
may
sun
fun
Гаралт
aabb
Оролт
1 1
day
may
gray
way
Гаралт
aaaa
Оролт
2 1
a
a
a
a
a
a
e
e
Гаралт
aabb
Оролт
2 1
day
may
sun
fun
test
hill
fest
thrill
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

Сүүлийн жишээнд, бүх $4$ мөртүүд нь сүүл холболттой боловч тэдний нийтлэг схемийг олох боломжгүй тул "NO" гэсэн хариутай байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...