E. Сүүлчийн боломж

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Инносэнтиус "Storm and Calm" номын хагасыг нь Math хичээл дээр уншаад үлдсэн хэсгийг нь IT хичээл дээр уншиж дуусгахаар шийджээ.Math-н багш нь хичээл дээр ном уншиж байхыг нь хараад шинэ даалгавар өгхөөс өөр аргагүй болсон юм. Багш "Storm and Calm" текстийг зай авалгүйгээр тэмдэгт мөрөн дээр бичүүлжээ.Эгшигүүдийн тоо нь гийгүүлэгчидийн тооноос $2$ дахин их байх юм бол тэмдэгт мөрийг сайн гэж үзнэ гэжээ.Хэрвээ $v ≤ 2c$ бол , $v$ эгшигтэй , $c$ гийгүүлэгчтэй тэмдэгт мөр сайн юм. Түүний даалгавар бол : Тэмдэгт мөрөөс гарч болох хамгийн урт сайн тэмдэгт мөрийн тоог ол.

Оролт

Цорын ганц мөрөнд хоосон биш тэмдэгт мөр ба $2•10^5$ - аас ихгүй тооны том болон жижиг үсэгнүүд агуулна. "$a$", "$e$", "$i$", "$o$", "$u$" үсэгнүүл болон тэдний том үсэгнүүдийг эгшигээр тооцно.

Гаралт

Хамгийн урт сайн тэмдэгт мөрийн урт болон сайн тэмдэгт мөрийн тоог хэвлэ.Тийм зүйл оршихгүй бол “NO” гэж хэвлэ.

[Орчуулга хяналт хийгдээгүй. ^_^ ... Codeforces Mongolian Translation Team]

Орчуулсан: Баттулга

Жишээ тэстүүд

Оролт
Abo
Гаралт
3 1
Оролт
OEIS
Гаралт
3 1
Оролт
auBAAbeelii
Гаралт
9 3
Оролт
AaaBRAaaCAaaDAaaBRAaa
Гаралт
18 4
Оролт
EA
Гаралт
No solution

Тэмдэглэл

In the first sample there is only one longest good substring: "Abo$" itself. The other good substrings are "b$", "Ab$", "bo$", but these substrings have shorter length.

In the second sample there is only one longest good substring: "EIS$". The other good substrings are: "S$", "IS$".

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...