A. HQ9+

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$HQ9+$ бол програмчлалын алиа хэл бөгөөд зөвхөн $4$-н тэмдгэн зааварчилгаатай.

  • $"H"$ бол $"Hello, World!"$ гэж хэвлэнэ.
  • $"Q"$ бол тухайн программын өөрийнх нь эх кодыг хэвлэнэ
  • $"9"$ бол $"99 Bottles of Beer"$ дууны үгийг хэвлэнэ.
  • $"+"$ бол дотоод хураагуурт хадгалагдсан хэмжээг ихэсгэнэ.

$"H",\ "Q"$ нь тохиолдол нь заавал том үсгээр байна. Программын зааварчилгаанд тусгагдаагүй тэмдэгтүүд зөвшөөрөгдөөгүй.

Танд $"HQ9+"$ хэл дээр бичигдсэн программ өгөгдсөн. Үүнийг ажиллуулахад ямар нэгэн гаралт хэвлэх үгүйг тогтоо.

Оролт

Нэг мөрөнд уг хэл дээр бичигдсэн $p$ программ өгөгдөнө. $p$ программын урт нь $100$-н тэмдэгтээс хэтрэхгүй. $"p"$-д бичигдсэн тэмдэгтүүд $ASCII$-гаараа $32-126$ хооронд байна.

Гаралт

Уг программ ажиллахад ямар нэгэн гаралт гаргах бол "YES", үгүй бол "NO" гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Говьхүү

Жишээ тэстүүд

Оролт
Hi!
Гаралт
YES
Оролт
Codeforces
Гаралт
NO

Тэмдэглэл

In the first case the program contains only one instruction -- "H$", which prints "Hello, World!$".

In the second case none of the program characters are language instructions.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...