Жишээ тэстүүд

Оролт
1111
Гаралт
2
+2^4
-2^0
Оролт
1010011
Гаралт
4
+2^0
+2^1
+2^4
+2^6