H. Зөв хаалт

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Хаалтны дараалал өгөгдөх ба өгөгдсөн хаалтыг зөв эсэхийг тодорхойл. Жишээ нь: «(())()» , «()» , «(()(()))» нь зөв ба «)(», «(()», «(()))(» нь зөв бус хаалт юм.

Нээж хаасан хаалтнаас бүрдэх тэмдэгт мөр өгөгдөнө. Өгөгдсөн тэмдэгт мөр зөв хаалт эсэхийг тодорхойл.

Оролт

Тэмдэгт мөрийн урт нь $1$-ээс $100$ тэмдэгтийн урт байх ба «(» эсвэл «)»-ээс тогтоно.

Гаралт

Хэрвээ тэнцвэртэй бол «YES» үгүй бол «NO» гэж хэвлэнэ. «, » тэмдэгтийг хэвлэхгүй.

Орчуулсан: Баттулга

Жишээ тэстүүд

Оролт
(()(()))()
Гаралт
YES
Оролт
())()
Гаралт
NO
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...