F. Анхны тоон үржвэрт задлах

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $n$ тоо өгөгдсөн бол анхны тоон задаргааг нь хэвлэ. Ямар ч тоог анхны тоон үржвэрт тавьж болно.

Хэрэв $n = a^{b_1}_1a^{b_2}_2...a^{b_k}_k$ (энд $a_i$ тоонууд нь анхны тоо байна) гэж үзвэл хэвлэхдээ $a_1 a_1 ... a_1 a_2 a_2 ... a_2 ... a_k a_k ... a_k$ форматтай өсөх дарааллаар хэвлэнэ. Үүнд $a_i$ тоо нь $b_i$ удаа бичигдсэн байна.

Оролт

$n$ тоо өгөгдөнө ($2 ≤ n ≤ 250$).

Гаралт

Дээр форматаар $n$ тооны анхны тоон задаргааг хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Энхсанаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
245
Гаралт
5 7 7 
Оролт
13
Гаралт
13 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...