D. Гурвалжнууд

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петя зурах дуртай. $N$ улаан, $M$ хѳх цэгийг нэг шулуунд гурван цэг оршдоггүй байхаар тэмдэглэв. Тэр улаан цэгүүдээс бүрдсэн дотроо хѳх цэг агуулаагүй гурвалжны тоог хэд байгааг мэдэхийг хүсэв.

Оролт

Эхний мѳрѳнд улаан, хѳх цэгийн тоо болох $N$, $M$, $(0 ≤ N ≤ 500, 0 ≤ M ≤ 500)$ бүхэл тоонууд. Дараагийн $N$ мѳрѳнд улаан цэгүүдийн координатыг илэрхийлэх хоёр бүхэл тоо. Дараагийн $M$ мѳрѳнд хѳх цэгүүдийн координатыг илэрхийлэх хоёр бүхэл тоо. Бүх координатууд абсолют утгаараа $10^9$-ѳѳс хэтрэхгүй.

Гаралт

Бодлогын нѳхцлийг хангах гурвалжны тоо.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 1
0 0
10 0
10 10
5 4
2 1
Гаралт
2
Оролт
5 5
5 10
6 1
8 6
-6 -7
7 -1
5 -1
10 -4
-10 -8
-10 5
-2 -8
Гаралт
7
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...