C. Дараалал

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петя тоглоомонд их дуртай. Тэр дараах тоглоомыг тоглов.

$N$ гишүүнтэй дараалал ѳгѳгдѳв. Алхам бүрт аль нэг гишүүний утгыг нэгээр ѳсгѳх юм уу бууруулна. Түүний зорилго уг үйлдлийг ашиглан хамгийн цѳѳн үйлдлээр үл буурах дараалал үүсгэх ёстой. Петя тоондоо сайн биш тул тусламж хүсч байна.

Хэрвээ $a_1 ≤ a_2 ≤ ... ≤ a_N$ бол үл буурах дараалал гэнэ.

Оролт

Эхний мѳрѳнд дарааллын гишүүдийн тоо болох бүхэл тоо $N$, $(1 ≤ N ≤ 5000)$ ѳгѳгднѳ. Дараагийн мѳрѳнд дарааллын гишүүд болох $N$ ширхэг бүхэл тоо. Эдгээр тоонууд абсолют утгаараа $10^9$-ѳѳс хэтрэхгүй.

Гаралт

Хамгийн цѳѳн үйлдлийн тоо.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
3 2 -1 2 11
Гаралт
4
Оролт
5
2 1 1 1 1
Гаралт
1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...