A. Тоонууд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

$123$ тоо $16$-тын тооллын системд эхний цифр $7$, сүүлийн цифр нь $11$ байх хоёр оронтой тоо болно. Тэгэхээр $123$-ын $16$-тын тооллын систем дэх цифрүүдийн нийлбэр $18$.

$A$ тооны $2$-оос $A-1$ суурь дахь цифрүүдийн нийлбэрийн дундаж утгыг ол.

Бүх тооцооллыг аравтын системд хий. Хариуг хураагдсан бутархай байдлаар бичнэ үү.

Оролт

$A$ бүхэл тоо $(3 ≤ A ≤ 1000)$.

Гаралт

Хариуг $X/Y$ байдлаар хэвлэнэ үү. Энд $X$ хүртвэр, $Y$ хуваарь.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
Гаралт
7/3
Оролт
3
Гаралт
2/1

Тэмдэглэл

In the first sample number 5 written in all bases from 2 to 4 looks so: 101, 12, 11. Sums of digits are 2, 3 and 2, respectively.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...