B. Тэмдэгт мөр

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэг өдөр Анна ба Мария мэдээллийн технологийн хичээл дээрээ цагаан толгойн эрэмбэлэлтийг заалгасан.

Тэмдэгт мөр $x$ нь цагаан толгойн дарааллаар $y$-аас бага ба $y$-ийн дэд тэмдэгт мөр нь $x$ бол ($x ≠ y$), $i$ ($1 ≤ i ≤ min(|x|, |y|)$) байх ба, энэ нь $x_{i} < y_{i}$ ба аль ч $j$ ($1 ≤ j < i$) $x_{j} = y_{j}$ байна. Энд $|a|$ нь $a$ тэмдэгт мөрийн уртыг илэрхийлнэ. Сүүлийн үеийн програмчлалын хэлэнд цагаан толгойн тэмдэгтийг харьцуулалт хийхэд < үйлдлээр хэрэгжүүлдэг болсон.

Багш Анна ба Марияд гэрийн даалгавар өгсөн. Тэр $n$ урттай тэмдэгт мөр өгсөн. Тэд өгсөн тэмдэгт мөрийн бүх дэд тэмдэгт мөрүүдийг олж бичих ёстой, анхны тэмдэгтийг агуулсан байх ба дэд тэмдэгт мөрүүд нь жишээлбэл: "$aab$" гэсэн тэмдэгт мөрийн дэд тэмдэгт мөрүүд нь: "$a$", "$a$", "$aa$", "$ab$", "$aab$", "$b$" гэсэн тэмдэгтүүд байна. Үр дүнг гаргахдаа тэмдэгт мөр нь цагаан толгойн дарааллаар эрэмбэлэгдсэн байх ёстой. Зальтай багш эдгээр бүх тэмдэгт мөрүүдийг шалгахыг хүсээгүй. Тэр жагсаалтнаас зөвхөн $k$ дугаар тэмдэгт мөрийг ол гэж хэлсэн. Анна ба Марияд гэрийн даалгавраа хийхэд нь туслаарай.

Оролт

Эхний мөрөнд хоосон биш зөвхөн жижиг латин үсэгнүүдээс ("$a$"-"$z$") бүрдсэн тэмдэг мөрийг оруулна. Энэ тэмдэгт мөрийн урт нь $10^{5}$-ээс хэтэрч болохгүй. Хоёр дахь мөрөнд зөвхөн бүхэл $k$ ($1 ≤ k ≤ 10^{5}$) тоог оруулна.

Гаралт

Анна ба Марияд хэрэгтэй тэмдэгт мөрийг хэвлэнэ. Энэ нь өгөгдсөн тэмдэгт мөрийн $k$ дугаар (цагаан толгойн эрбэлэлт) дэд тэмдэгт мөр юмаа. Хэрвээ нийт тэмдэгт мөрийн тоо $k$-аас бага бол "$No\ such\ line$" (хашилтгүйгээр) гэж хэвлэнэ.

Орчуулсан: Даариймаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
aa
2
Гаралт
a
Оролт
abc
5
Гаралт
bc
Оролт
abab
7
Гаралт
b

Тэмдэглэл

Хоёр дахь жишээнд "$bc$"-ийн өмнөх тэмдэгт мөрүүд нь "$a$", "$ab$", "$abc$", "$b$" юмаа.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...