D. Хоёр прогресс

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Арифметик прогресс гэдэг нь ямар ч дараалласан хоёр тооны ялгавар нь адилхан байх дарааллыг хэлнэ. Жишээ нь $3$ $7$ $11$ $15$ гэсэн дараалал нь арифметик прогресс юм. Мөн ямар ч $2$ эсвэл $1$ урттай дараалал нь арифметик прогресс юм. $0$ урттай бүх дараалал арифметик прогресс биш.

Танд $a_1$, $a_2$, ... , $a_n$ гэсэн $n$ ширхэг ялгаатай тоо өгөгдсөн. Таны даалгавар бол энэ дарааллын тоонуудын байрыг солилгүйгээр $2$ арифметик прогресс болгон задлах юм.

Оролт

Эхний мөрөнд хэдэн тоо байгааг илэрхийлэх $n$ ($2 ≤ n ≤ 30000$) тоо өгөгдөнө.

Дараагийн мөрөнд $a_1, a_2, ..., a_n$ ($ - 10^8 ≤ a_i ≤ 10^8$) тоонууд өгөгдөнө. Прогрессийн бүх тоонууд ялгаатай байна.

Гаралт

Хариу болж чадах арифметик прогрессуудийг дурын байрлалд оруулан хэвлэ. Бүх прогресс нь дор хаяж нэг тоо агуулна. Хэрэв $2$ прогресс болгон хувааж чадахгүй бол "No solution" гэж хэвлэ. Мөн олон хариу байвал хүссэн нэгийгээ хэвлэ.

Орчуулсан: Энхсанаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
6
4 1 2 7 3 10
Гаралт
1 2 3 
4 7 10 
Оролт
5
1 2 3 -2 -7
Гаралт
1 2 3 
-2 -7 

Тэмдэглэл

In the second sample another solution is also possible (number three can be assigned to the second progression): 1, 2 and 3, -2, -7.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...