B. Сэлгэмэл

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд $k$ оронтой $n$ ширхэг тоонууд өгөгдсөн. Тэгвэл танд эдгээр тоонуудын цифрүүдийн байрыг хүссэнээрээ өөрчлөх эрх байгаа ба ингэснээр та үүссэн тоонуудын хамгийн их болон хамгийн багын зөрүүг хамгийн бага байлгах ёстой. Хэрэв 1 тооны цифрүүдийн байрыг солисон бол бусад тоонууд дээр мөн тийм үйлдэл заавал хийгдэх ёстой юм.

Оролт

Оролтын эхний мөрөнд $n$ болон $k$ $(1 ≤ n, k ≤ 8)$ тоонууд өгөгдөнө.

Дараагийн $n$ мөрөнд $k$ оронтой эерэг бүхэл тоонууд өгөгдөнө. Уг тоонууд нь тэгээр эхэлж болно.

Гаралт

Цифрүүдийн байрыг солисноор үүссэн тоонуудын хамгийн их болон хамгийн багын зөрүүний боломжит хамгийн бага утгыг хэвлэнэ.

Орчуулсан: Naranbayar

Жишээ тэстүүд

Оролт
6 4
5237
2753
7523
5723
5327
2537
Гаралт
2700
Оролт
3 3
010
909
012
Гаралт
3
Оролт
7 5
50808
36603
37198
44911
29994
42543
50156
Гаралт
20522

Тэмдэглэл

In the first sample, if we rearrange the digits in numbers as (3,1,4,2), then the 2-nd and the 4-th numbers will equal 5237 and 2537 correspondingly (they will be maximum and minimum for such order of digits).

In the second sample, if we swap the second digits and the first ones, we get integers 100, 99 and 102.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...