E. Азтай массив

хугацааны хязгаарлалт 4 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петя азтай тоонуудад маш их дуртай. Азтай тоо гэдэг нь аравтын бичлэгтээ зөвхөн $4$ ба $7$-ын тоонууд агуулсан тоонуудыг хэлнэ. Жишээлбэл $47, 744, 4$ нь азтай тоонууд бөгөөд $5, 17, 467$ нь биш юм.

Петя $n$ тооноос бүтэх массивтай болов. Тэр энэ массив дээрээ дараах үйлдлүүдийг $m$ удаа хийхийг хүслээ:

  • add l r d - $l$-ээс $r$ хүртэлх ($l$, $r$ орно) дугаартай элемент тус бүр дээр $d$ тоог нэмнэ. ($1 ≤ l ≤ r ≤ n; 1 ≤ d ≤ 10^4$)
  • count l r - $l$-ээс $r$ хүртэлх ($l$, $r$ орно) дугаартай элементүүд дунд байгаа азтай тоонуудын тоог хэвлэнэ. Азтай тоонууд давхардаж болно. ($1 ≤ l ≤ r ≤ n$).

Петяд бүх хийх үйлдлийн жагсаалт байгаа. Үйлдлүүдийн дүнд үүсэх аль ч тоо $10^4$-ээс хэтрэхгүй. Петяд энэ үйлдлүүдийг хийдэг програм бичихэд нь тусална уу.

Оролт

Эхний мөрөнд массивын элементийн тоо $n$ ба хийх үйлдлийн тоо $m$ ($1 ≤ n, m ≤ 10^5$) байна. Дараагийн мөрөнд $10^4$-с хэтрэхгүй $n$ ширхэг бүхэл тоо байна.

Тэрний дараагийн $m$ мөрөнд гүйцэтгэх үйлдлүүдийн жагсаалт байна. нэг мөрөнд нэг үйлдэл бодлогонд дурдагдсан байдлаар өгөгдөнө.

Үйлдлүүдийн дүнд үүсэх аль ч тоо $10^4$-ээс хэтрэхгүй нь баталгаатай.

Гаралт

Хоёр дахь буюу $count$ үйлдлийн үед хэвлэгдсэн үр дүнгүүд нэг нэг мөрөнд байна.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
3 6
2 3 4
count 1 3
count 1 2
add 1 3 2
count 1 3
add 2 3 3
count 1 3
Гаралт
1
0
1
1
Оролт
4 5
4 4 4 4
count 1 4
add 1 4 3
count 1 4
add 2 3 40
count 1 4
Гаралт
4
4
4

Тэмдэглэл

Эхний жишээн дээр эхний нэмэх үйлдлийн дараа массив дараах байдалтай болно:

4 5 6

Харин хоёр дахь нэмэх үйлдлийн дараа массив дараах байдалтай болно:

4 8 9

Хоёр дахь жишээн дээр эхний нэмэх үйлдлийн дараа массив дараах байдалтай болно:

7 7 7 7

Хоёр дахь нэмэх үйлдлийн дараа массив дараах байдалтай болно:

7 47 47 7
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...