B. Шалгалтын өмнө

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Вася хэдхэн минутын дараа их сургуулийнхаа анхны шалгалтыг өгөх гэж байгаа. Тэгээд энэ нь зүгээр нэг хичээлийнх биш, бүүр математик анализийн шалгалт юм. Тиймээс яг одоо Вася нэг л зүйлийг бодож байв: шалгалт авах багш тэр хоёрын ярианы үр дүн ямар байх бол...

Шалгалтанд бэлдэхийн тулд нийт $n$ теоремын баталгааг судлах байв. Нийт $k$ ширхэг шалгалтын билет байгаа ба билет бүр дээр $\lfloor\frac{n}{k}\rfloor$ ширхэг теорем (давтагдахгүй) байгаа. Түүнээс гадна ямар ч теорем хамгийн ихдээ нэг билетэнд дурдагдана (тиймээс $n - k \times \lfloor\frac{n}{k}\rfloor$ ширхэг теорем ямар ч билетэнд дурдагдахгүй үлдэнэ). Шалгалтын үеэр хэд хэдэн оюутнууд нэг ижил билет авч болно.

Хэдийгээр Васягаас өмнө шалгалтаа өгсөн оюутнууд өөрсдийн авсан билетэн дэх теоремуудыг түүнд хэлсэн ч бид билетээр теоремууд яаж тараагдах яг таг аргыг мэдэхгүй байгаа. Вася $a_{i}$ тоогоор $i$-р теорем дэх өөрийн чадварын түвшинг дүгнэнэ. Билетийн чадварын түвшин нь уг билетэнд орсон теоромууд дахь чадварын түвшингийн дундаж байв. Одоо Вася өөрийн шалгалтанд ирэх билетийн чадварын түвшингийн хамгийн бага болон хамгийн их байх боломжит утгыг мэдэхийг хүслээ. Вася үүнийг бусад оюутнуудаас цуглуулсан өгөгдлийн тусламжтайгаар тооцоолохыг хүсэв. Харамсалтай нь Васяд тооцоо хийгээд суух хугацаа үлдсэнгүй тул тэр танаас тусламж хүсч байгаа юм.

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ба $k$ ($1 ≤ k ≤ n ≤ 100$) бүхэл 2 тоог агуулах ба харгалзан теоремын тоо болон билетийн тоо байна. 2 дахь мөр нь $n$ ширхэг $a_{i}$ ($0 ≤ a_{i} ≤ 100$) бүхэл тоог агуулах ба $a_{i}$ нь $i$-р ($1 ≤ i ≤ n$) теоремд харгалзах Васягийн чадварын түвшин юм.

3 дахь мөр $q$ ($0 ≤ q ≤ 100$) тоог буюу Васягаас өмнө шалгалтаа өгсөн хүмүүсийн тоог агуулна. Дараагийн $q$ мөр бүр нь оюутны билетэн дэхь тайлбарыг агуулна: $1$-ээс $n$ хүртэлх $\lfloor\frac{n}{k}\rfloor$ бүхэл тоонууд. Тэдгээр нь оролтын өгөгдлүүдэд дугаарлагдсан дараалал дахь билетийн теоремуудын тоо юм. Тоонууд нь дурын дарааллаар өгөгдсөн байгаа. Өгөгдсөн билетүүдийн мэдээлэл үнэн зөв болно. (Нэг картанд байгаа бүх теоремууд нь өөр бөгөөд аль ч хоёр хүний билетэнд нэг ижил теорем байхгүй).

Гаралт

Васягийн сугалж болох билетүүдийн хамгийн бага болон хамгийн их чадварын түвшинг илтгэсэн 2 бодит тоог хэвлэ. Үнэмлэхүй ба харьцангуй алдаа нь $10^{-6}$-аас хэтрэхгүй байх ёстой.

Орчуулсан: Солонго

Жишээ тэстүүд

Оролт
7 3
7 15 0 19 10 5 12
2
1 6
7 4
Гаралт
5.0000000000 15.5000000000
Оролт
4 2
10 8 1 17
2
2 3
3 2
Гаралт
4.5000000000 13.5000000000

Тэмдэглэл

Эхний жишээг авч үзье. Васягийн агуулгыг нь мэдэж байсан билетийн түүний чадвар нь харгалзан $6$ ба $15.5$-тай тэнцүү. Үлдсэн $3$ теорем нь шалгалтын ганц л билетийг бүрдүүлэхэд хүрэлцэнэ. Хэрэв бид билетэнд байгаа теоремуудын бүх боломжит хувилбарыг бодож үзвэл хамгийн сайн тохиолдолдоо Вася $4$ ба $7$ теоремуудыг агуулсан картыг авах (түүний чадвар $15.5$-тэй тэнцүү байх болно) ба хамгийн муу тохиолдолдоо тэр $3$ ба $5$ теоремуудыг авах (түүний чадвар $5$-тэй тэнцүү байх болно) болно гэдгийг харж болно.

$\lfloor x \rfloor$ үйлдэл нь бодит тоо $x$-н бүхэл хэсгийг илтгэнэ.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...