A. Тэмдэгт мөртэй ажиллах

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Петягийн програмчлалын хичээлийн эхний даалгавар нь дараах програмыг бичих байв. Өгөгдсөн тэмдэгт мөр дан латин цагаан толгойн том жижиг үсгүүдээс тогтох ба дараах боловсруулалтыг хийх юм:

  • Бүх эгшиг үсгүүдийг арилга
  • Бүх гийгүүлэгчийн өмнө "." тэмдэгт оруулах.
  • Бүх том үсгүүдийг жижиг үсгээр солих.

Эгшиг үсэг гэдэгт "A", "O", "Y", "E", "U", "I" орох ба бусад нь гийгүүлэгч. Програмын оролт нэг тэмдэгт мөр байх ба боловсруулалт хийгдсэн тэмдэгт мөрийг гаралт руу буцаана.

Петяд энэ даалгавраа гүйцэтгэхэд нь тусална уу.

Оролт

Нэг мөрөнд латин цагаан толгойн том жижиг үсгээс тогтсон тэмдэгт мөр байна. Тэмдэгт мөрийн урт 1-ээс 100 хүртэл байж болно.

Гаралт

Боловсруулагдсан тэмдэгт мөрийг хэвлэнэ. Энэ мөр хоосон байх оролт ирэхгүй.

Орчуулсан: gmunkhbaatarmn

Жишээ тэстүүд

Оролт
tour
Гаралт
.t.r
Оролт
Codeforces
Гаралт
.c.d.f.r.c.s
Оролт
aBAcAba
Гаралт
.b.c.b
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...