A. Үдэшлэг

хугацааны хязгаарлалт 3 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн компани $n$ тооны ажилчидтай ба тэднийг $1$-ээс $n$ хүртэл дугаарлана. Ажилтан тус бүр харъяалагдах нэг менежертэй эсвэл менежергүй байх ба менежер нь өөрөө өөр нэг менежерт харъяалагдна. Хэрэв доорх нөхцлийн дор хаяж аль нэг нь үнэн бол $A$ ажилтан $B$ ажилтны менежер байна.

  • $A$ ажилтан $B$ ажилтны менежер бол,

  • $B$ ажилтны менежер нь тус компанийн $C$ ажилтан бөгөөд $A$ нь $C$-ын дээд шатны менежер бол,

Өөрийн харъялагдах менежерт дээд шатны ажилтан нь болох боломжгүй учир тухайн компанид менежерийн цагираг байхгүй гэж ойлгоно. Өнөөдөр тус компани нэгэн үдэшлэг зохион байгуулах гэж байна. Ингээд бүх $n$ ажилчидаа хэд хэдэн бүлэгт хуваав. Ажилтан тус бүр яг нэг л бүлэгт харъялагдана. Аль нэг бүлэгт заавал $A$ болон $B$ гэсэн хоёр ажилтан, байх ба $A$ нь $B$-ын дээд шатны менежер байна.

Тухайн компанийн ажилчид хамгийн багадаа хэдэн бүлэгт хуваагдах вэ?

Оролт

Эхний мөр нь $n$ ($1 ≤ n ≤ 2000$) гэсэн бүхэл тоо агуулах ба энэ нь нийт ажилчдын тоог илэрхийлнэ. Дараагийн $n$ мөрүүд нь $p_{i}$ ($1 ≤ p_{i} ≤ n$ болон $p_{i} = $-1) гэсэн бүхэл тоонууд агуулна. $p_{i}$ тус бүр нь $i$ дахь ажилтны дээд шатны менежер болохыг харуулна. Хэрэв $p_{i}$ нь -1 бол $i$ дахь ажилтан дээд шатны менежергүй гэсэн үг юм.

($p_{i} ≠ i$) ажилтан өөрийн дээд шатны менежер байх нь боломжгүй. Мөн энэ компанид менежерийн цикль байхгүй болно.

Гаралт

Тухайн компанийн ажилчид хамгийн багадаа хэдэн бүлэгт хуваагдахыг харуулсан нэг тоо гаргана уу.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
5
-1
1
2
1
-1
Гаралт
3

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд 3 бүлэг бүрдүүлэхэд хүрэлцээтэй байна. Жишээ нь: * Ажилтан 1 * Ажилтнууд: 2 ба 4 * Ажилтнууд: 3 ба 5

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...