E. Унтах

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн өдөр Вася хурдхан унтахаар электрон цагаа харан орондоо хэвтэж байв.

Вася өдөр нь $h$ цагтай, цаг нь $m$ минуттай нэгэн үл мэдэх оронд амьдардаг. Цаг нь аравтын бутархай тоогоор $H:M$ форматаар илэрхийлэгдэх ба $H:M$ тэмдэгт нь $h - 1$ тооны аравтын орноор илэрхийлэгдсэн цифрүүдийн тоотой тэнцүү тогтмол урттай. Үүнд хүрэхийн тулд шаардлагатай бол өмнө нь 0 нэмж болно. M мөн адил урттай байх ба үүний урт $m - 1$ тооны аравтын орноор илэрхийлэгдсэн цифрүүдийн тоотой тэнцүү тогтмол байна. Жишээ нь хэрэв $h = 17$, $m = 1000$ бол 13цаг, 75минут нь $"13:075"$ гэж харагдна.

Вася $h_{1}$ цаг $m_{1}$ минутаас $h_{2}$ цаг $m_{2}$ минут хүртэл харж байгаад унтжээ. Тэрээр одоо танаас цаг дээрх тоо нэгэн зэрэг дор хаяж $k$ тоогоор хэдэн удаа өөрчлөгдөхийг харсан болохыг тоолж өгөхийг хүсч байна.
Жишээ нь $04:19  ->  04:20$ болоход 2 тоо өөрчлөгдсөн бол, $23:59 $ -> $ 00:00$ болоход 4 тоо өөрчлөгдөж байна.

Вася цаг руу нэгээс өдрөөс илүүгүй хугацаанд харсан гэж үзнэ. Вася унтахаасаа өмнө хамгийн сүүлд цаг харахад "h2:m2$" болж байсан. Тэгэхээр Вася цаг "h2:m2$"-ээс дараагийн хоромд шилжих өөрчлөлтийг хараагүй гэсэн үг юм.

Оролт

Эхний мөр нь $h$, $m$, $k$ ($2 ≤ h, m ≤ 10^{9}$, $1 ≤ k ≤ 20$) гэсэн зайгаар тусгаарлагдсан 3 бүхэл тоо агуулна.

Дараагийн мөр зайгаар тусгаарлагдсан $h_{1}$, $m_{1}$ ($0 ≤ h_{1} < h$, $0 ≤ m_{1} < m$) гэсэн бүхэл тоонууд агуулна.

Үүний дараагийн мөр нь мөн зайгаар тусгаарлагдсан $h_{2}$, $m_{2}$ ($0 ≤ h_{2} < h$, $0 ≤ m_{2} < m$) гэсэн бүхэл тоонууд агуулна.

Гаралт

Вася нэгэн зэрэг дор хаяж $k$ тоо өөрчлөгдөхийг хэдэн удаа харсныг илэрхийлэх нэг тоо хэвлэ.

C++ дахь 64 бит бүхэл тоог унших болох бичихдээ %lld нарийвчлал ашиглахгүйг анхаарна уу. Үүний оронд cout хэсгийг ашиглах нь зүйтэй (мөн %I64d$ ашиглаж болно).

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
5 5 2
4 4
2 1
Гаралт
3
Оролт
24 60 1
0 0
23 59
Гаралт
1439
Оролт
24 60 3
23 59
23 59
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд Вася дараах өөрчлөлтийг харна: 4:4

0:0 $ -> $ 0:1 $ -> $ 0:2 $ -> $ 0:3 $ -> $ 0:4 1:0 $ -> $ 1:1 $ -> $ 1:2 $ -> $ 1:3 $ -> $ 1:4 2:0 $ -> $ 2:1 $ -> $ 2:2 $ -> $ 2:3 $ -> $ 2:4. ()

Давхар сум нь цаг руу харсан мөчийг харуулна (энэ жишээнд Вася хоёр тоо нэгэн зэрэг өөрчлөгдөхийг харсан).

Хоёр дахь жишээнд $k = 1$. Цагны тоо нь харж байх мөчид дор хаяж нэг цифрээр өөрчлөгдөж байсан бол өөрчлөгдсөнд тооцогдно. Нийт өөрчлөлт $24*60 = 1440$ тэнцүү байх боловч Вася 23:59-өөс 00:00 хүрэх ийм өөрчлөлтийг харж чадаагүй.

Гурав дахь жишээнд цаг руу харж эхлэнгүүт л шууд унтчихсан учир ямар нэг өөрчлөлт харж чадаагүй.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...