D. Энгийн даалгавар

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Ѳгѳгдсѳн энгийн граф дахь энгийн циклийн тоог ол. Энгийн цикл нь нэг орой болон ирмэгээр давтаж яваагүй циклийг хэлнэ.

Оролт

$n, m$ бүхэл тоонуудаар орой болон ирмэгийн тоог ѳгнѳ $(1 ≤ n ≤ 19, 0 ≤ m)$. Дараагийн $m$ мѳрѳнд $a, b, (1 ≤ a, b ≤ n, a ≠ b)$ тоонууд нь чиглэлгүй ирмэгээр холбогдсон оройнуудыг заана. Хоёр орой хоорондоо нэгээс олон хэрчмээр холбогдохгүй.

Гаралт

Ѳгсѳн графийн энгийн циклийн тоо.

Орчуулсан: Sugardorj

Жишээ тэстүүд

Оролт
4 6
1 2
1 3
1 4
2 3
2 4
3 4
Гаралт
7

Тэмдэглэл

The example graph is a clique and contains four cycles of length 3 and three cycles of length 4.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...