A. Хөзрөн тоглоом

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэгэн бүрхэг орой модулиуд халуун коктейль ууж сэтгэлээ сэргээхээр ойролцоох кафед сууж байлаа. Энэ үед Арванзургаат нэртэй нэгэн вирус CodeForces хотын дээгүүр нисэж ямар нэг ээлжит гайхамшигтай санааг эрж хайж байлаа.

Эцэст нь CodeForces-н оршин суугчдыг илүү зугаатай болгох нэгэн санааг бодож олов. Энэ бол хөзрөөр тоглодог тоглоом байлаа. Энэ тоглоомыг тоглохоор олон хүн CodeForces-г зорин ирэх нь гарцаагүй гэж бодлоо.

Энэ тоглоомонд $52$ ширхэгтэй жирийн хөзөр ашиглана. Хайрцагтай хөзөр нь $13$ утгыг илэрхийлэх хөзөр агуулна: $2$, $3$, $4$, $5$, $6$, $7$, $8$, $9$, $10$, боол, хатан, ноён, тамга. Хөзөр тус бүр нь: бунд, дөрвөлжин, цэцэг, гил гэсэн дөрвөн өнгөтөй. Хөзөр тус бүр нь өөрт харгалзах тодорхой хэмжээний оноотой: $2$-оос $10$-ын хооронд байх хөзрүүд $2$-оос $10$ хүртэл оноо авна. Тамга хөзөр тоглогчийн сонголтоор $1$ эсвэл $11$ оноо болж болно. Дүрстэй хөзрүүд (ноён, хатан, боол) $10$ оноо. Хөзрийн авах онооны тоонд өнгө нь нөлөөлөхгүй.

Тоглоомын дүрэм их энгийн. Тоглогч хоёр хөзөр авна. Хэрэв тухайн хоёр хөзрийн авах онооны нийлбэр нь $n$ бол тус тоглогч хожно, үгүй бол хожигдоно.

Тоглогчийн авсан эхний хөзөр нь гилийн хатан байв. Уг тоглогч ялах магадлалыг үнэлэх үүднээс хоёр дахь хөзрийг авахад нийлбэр нь яг $n$ болох хэдэн боломж байгааг тодорхойлно уу.

Оролт

Нэг мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 25$) гэсэн ганц тоо агуулах ба энэ нь оноонуудын нийлбэрийг илэрхийлнэ.

Гаралт

Хэрэв эхний хөзөр гилийн хатан бол хоёр дахь хөзрийг авахад нийлбэр нь $n$ болох хэдэн боломж байгааг харуулсан тоог хэвлэнэ үү.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
12
Гаралт
4
Оролт
20
Гаралт
15
Оролт
10
Гаралт
0

Тэмдэглэл

Эхний жишээнд $2$-той хөзрийн $4$ өнгөний аль нэгийг авсан тохиолдолд хэрэгцээт онооны нийлбэрийг бүрдүүлэх боломжтой.

Хоёр дахь жишээнд бүх арав, боол, хатан, ноён хөзрүүд тааралдаж болох ба нийт $15$ ($16 - 1$) хөзөр байна. Гилийн хатны хувьд (бусад хөзрийн нэгэн адил) нэг л байх ба аль хэдийн тоглогчийн гарт буй учир хоёр дахь хөзрөөр таарах боломжгүй юм.

Гурав дахь жишээнд одоогийн байгаа $10$ оноон дээр $0$ оноо болж нэмэгдэх хөзөр байхгүй байна.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...