Жишээ тэстүүд

Оролт
aaaaa
4
Гаралт
1
aaaaa
Оролт
abacaba
4
Гаралт
1
aaaa
Оролт
abcdefgh
10
Гаралт
0

Тэмдэглэл