A. Гэрийн даалгавар

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Жералдыг анх нэг дүгээр ангид байхад багш нь дараах гэрийн даалгаварыг өгжээ. Сурагчиддаа $n$ латин жижиг үсгүүдээс тогтох тэмдэгт мөр өгөөд түүнд орсон бүх үсгүүдийг яаж бичдэггийг сураад ир гэв. Гэвч Жералд маш залхуу учир олон үсгийг яаж бичдгийг сурах сонирхол байсангүй. Тиймээс тэр тэмдэгт мөрийн зарим нэг хэсгийг арилгахаар шийдэв(заавал дараалласан байх албайгүй). Арилгасан хэсгүүд нь хэдийн ч урттай мөн хоорондоо ямар ч зайтай байж болно. Гэвч Жералд $k$ тэмдэгтээс их тэмдэгт арилгавал сэжигтэй болно гэдгийг мэдэж байгаа.

Өгөгдсөн тэмдэгт мөрийг $k$ болон түүнээс бага тэмдэгт арилгаад аль болох бага ялгаатай тэмдэгттэй болго. Мөн ямар боломжтой бол бүх үсгийг нь арилгаарай.

Оролт

Эхний мөрөнд $n$ ($1 ≤ n ≤ 10^5$) урттай латин жижиг үсгүүдээс тогтох тэмдэгт мөр өгөгдөнө. Дараагийн мөрөнд $k$ ($0 ≤ k ≤ 10^5$) тоо өгөгдөнө.

Гаралт

Эхний мөрөнд хамгийн багадаа хэдэн ялгаатай тэмдэгт үлдэхийг илэрхийлэх $m$ тоог хэвлэнэ.

Дараагийн мөрөнд үсгүүдийг арилгасны дараагаар тэмдэгт мөр ямар харагдахыг хэвлэ. Энэ тэмдэгт мөр нь яг $m$ ялгаатай тэмдэгттэй байх ба анх өгөгдсөн тэмдэгт мөртийн дэд дараалал байна. Хэрэв олон боломжит хариу байвал хүссэн нэгээ хэвлэ.

Орчуулсан: Энхсанаа

Жишээ тэстүүд

Оролт
aaaaa
4
Гаралт
1
aaaaa
Оролт
abacaba
4
Гаралт
1
aaaa
Оролт
abcdefgh
10
Гаралт
0

Тэмдэглэл

In the first sample the string consists of five identical letters but you are only allowed to delete 4 of them so that there was at least one letter left. Thus, the right answer is 1 and any string consisting of characters "a$" from 1 to 5 in length.

In the second sample you are allowed to delete 4 characters. You cannot delete all the characters, because the string has length equal to 7. However, you can delete all characters apart from "a$" (as they are no more than four), which will result in the "aaaa$" string.

In the third sample you are given a line whose length is equal to 8, and $k = 10$, so that the whole line can be deleted. The correct answer is 0 and an empty string.

Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...