Жишээ тэстүүд

Оролт
90
1 1
Гаралт
-1.00000000 1.00000000
Оролт
180
1 1390
Гаралт
-1.00000000 -1390.00000000