F. Олон гишүүнт

хугацааны хязгаарлалт 2 секунд

санах ойн хязгаарлалт 64 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Танд p(x) = $(x + a_{1})*(x + a_{2})*... (x + a_{n})$ бүтэцтэй олон гишүүнт өгөгджээ. Та $p(x) = x^{n} + b_{1}x^{n - 1} + ... + b_{n - 1}x + b_{n}$ стандарт бүтэцтэй болгохын тулд Pike программ бичнэ үү.

Олон гишүүнтийг хамгийн богино аргаар бичнэ үү. Ингэхийн тулд та шаардлагагүй нэр томъёог алгасаж болно: зарим «$C*X^K$» гэх мэт томъёог багасгах эсвэл бүр хасах ёстой. Тодруулахын тулд загварыг харна уу.

Оролт

Оролтын эхний мөр нь $n$ ($1 ≤ n ≤ 9$) агуулна. Дараагийн $n$ мөрүүд нь $a_{i}$ ($ - 10 ≤ a_{i} ≤ 10$) гэсэн бүхэл тоо агуулна.

Гаралт

Өгөгдсөн олон гишүүнтийг стандартын дагуу хэвлэ. Энэхүү бодлогод цорын зөв ганц хариу байна.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
-1
1
Гаралт
X^2-1
Оролт
2
1
1
Гаралт
X^2+2*X+1
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...