E. Нэг эгнээнд буй гэрлүүд

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Нэг мөрөнд $n$ тооны гэрлүүд байна. Эдгээр нь зүүнээсээ баруун тийш $1$-ээс $n$ хүртэл эрэмбэлэгднэ. Мөн тэнд $n$ тооны товчлуур байна. $i$ дугаартай товчлуур дарахад $x$ болон $i|x$ гэх мэт дугаартай бүх гэрлүүд төлвөө солино.

Хэрэв $c$ болон $a × c = b$ гэсэн тоо байна гэж үзвэл бид $a$ болон $b$ гэсэн хоёр бүхэл тоог $a|b$ гэж хэлнэ.

Амирали товчлуураар тоглох дуртай. Тэр санамсаргүй сонголтоор $k$ товчлууруудыг дарж гэрлүүдийн сүүлийн төлвийг мэдэхийг хүсч байна. Энэхүү даалгаварыг биелүүлэхийн тулд түүнд $Pike$ буюу хэд хэдэн код бичихэд тусална уу.

Оролт

Эхний мөр нь $n$ гэсэн ганц бүхэл тоо агуулах ба энэ нь гэрлүүдийн ($1 ≤ n ≤ 10^{5}$) тоог илэрхийлнэ.
Дараагийн мөр нь $n$ тооны үгнүүдийг агуулна. $i$ дахь үг нь $i$ дугаартай гэрлийн анхны төлвийг харуулна. /Дэлгэрэнгүйг жишээнээс үзнэ үү/
Дараагийн мөр нь $k$ ($1 ≤ k ≤ 10^{4}$) гэсэн ганц бүхэл тоо агуулах ба энэ нь товчлуурыг дарсан тоог илэрхийлнэ. Үүний дараагийн мөрөнд $k$ тоонууд нь $[1, n]$ дарааллаар үргэжлэх ба эдгээр нь дарагдсан товчлууруудын тоог харуулна.

Гаралт

$n$ тооны үг бич. Гэрлүүдийн сүүлийн төлвийг тодорхойл. Дэлгэрэнгүйг жишээнээс үзнэ үү.

Орчуулсан: Энхгэрэл

Жишээ тэстүүд

Оролт
2
off off
2
1 2
Гаралт
on off 
Оролт
3
off off on
6
1 1 1 1 2 2
Гаралт
off off on 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...