Жишээ тэстүүд

Оролт
2
3
Гаралт
5
Оролт
1390
2011
Гаралт
3401
Оролт
12345
54321
Гаралт
66666