Жишээ тэстүүд

Оролт
10 4 6
Гаралт
YES
Оролт
10 2 5
Гаралт
NO