D. LCIS

хугацааны хязгаарлалт 1 секунд

санах ойн хязгаарлалт 256 мегабайт

оролт стандарт оролт

гаралт стандарт гаралт

Өсөх дараалал гэдэг нь дурийн $i < n$, $i$-н хувьд $a_i$ < $a_{i + 1}$ байх $a_1$,$a_2$,...,$a_n$ дараалал юм.

Чамд хоёр дараалал өгөгдсөн бол хамгийн урт хоюуланд нь орсон өсөх дэд дарааллыг ол.

Оролт

Эхний мөрөнд нэг бүхэл тоо $n$ ($1 ≤ n ≤ 500$) эхний дарааллын урт. Дараагийн мөрөнд $n$ ширхэг тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Дараагийн мөрөнд нэг бүхэл тоо $m$ ($1 ≤ m ≤ 500$) хоёрдахь дарааллын урт. Дараагийн мөрөнд $m$ ширхэг тоо зайгаар тусгаарлагдан өгөгдөнө. Аль ч дарааллын элемент $0$-ээс $10^9$ хооронд утгатай байна.

Гаралт

Эхний мөрөнд $k$ хамгийн урт хоюуланд нь оршдог өсөх дэд дараалалын урт. Дараагийн мөрөнд $k$ ширхэг тоог зайгаар тусгаарлан хэвлэнэ. Хэрэв ийм дараалал олон байвал алийг нь ч хэвлэж болно.

Орчуулсан: byambadorjp

Жишээ тэстүүд

Оролт
7
2 3 1 6 5 4 6
4
1 3 5 6
Гаралт
3
3 5 6 
Оролт
5
1 2 0 2 1
3
1 0 1
Гаралт
2
0 1 
Сэтгэгдлүүдийг ачааллаж байна...