Жишээ тэстүүд

Оролт
2
R23C55
BC23
Гаралт
BC23
R23C55