Бүх бодлогууд (3009)

# Бодлогын нэр
710F String Set Queries [орчуулагдаж байгаа]
710E Тэмдэгт мөр үүсгэх Г.Мэндбаяр
710D Хоёр арифметик прогресс Г.Мэндбаяр
710C Magic Odd Square [орчуулагдаж байгаа]
710B Optimal Point on a Line [орчуулагдаж байгаа]
710A King Moves [орчуулагдаж байгаа]
709B Checkpoints [орчуулагдаж байгаа]
709A Juicer [орчуулагдаж байгаа]
708E Оюутны хотхон Баатархүү
708D Алдаатай урсгал Баатархүү
708C Хүндийн төвүүд Баатархүү
708B Recover the String [орчуулагдаж байгаа]
708A Letters Cyclic Shift [орчуулагдаж байгаа]
707E Хэлхээ Баатархүү
707D Тогтвортой номын шүүгээ Баатархүү
707C Pythagorean Triples [орчуулагдаж байгаа]
707B Нарийн боовны газар Баатархүү
707A Брэйн-ын зургууд Баатархүү
706E Ажиллах журам Баатархүү
706D Васили-ын Мулти олонлог Баатархүү
706C Хүнд бодлого Баатархүү
706B Сонирхолтой ундаа Баатархүү
706A Беру-такси Баатархүү
705B Хүн аалз Баатархүү
705A Халк М.Наранбат
704E Төмөр Хүн Баатархүү
704D Ахмад Америк Баатархүү
704C Блак Видов Баатархүү
704B Ant Man [орчуулагдаж байгаа]
704A Thor [орчуулагдаж байгаа]
703E Mishka and Divisors [орчуулагдаж байгаа]
703D Mishka and Interesting sum [орчуулагдаж байгаа]
703C Chris and Road [орчуулагдаж байгаа]
703B Mishka and trip [орчуулагдаж байгаа]
703A Мишка ба тоглоом М.Наранбат
702F Фодволк Баатархүү
702E Функционал граф дээрх маршрутын анализ Баатархүү
702D Road to Post Office [орчуулагдаж байгаа]
702C Cellular Network [орчуулагдаж байгаа]
702B Powers of Two [орчуулагдаж байгаа]
702A Maximum Increase [орчуулагдаж байгаа]
701C They Are Everywhere [орчуулагдаж байгаа]
701B Cells Not Under Attack [орчуулагдаж байгаа]
701A Cards [орчуулагдаж байгаа]
700E Cool Slogans [орчуулагдаж байгаа]
700D Huffman Coding on Segment [орчуулагдаж байгаа]
700C Хагарал Баатархүү
700B Connecting Universities [орчуулагдаж байгаа]
700A As Fast As Possible [орчуулагдаж байгаа]
699B One Bomb [орчуулагдаж байгаа]
699A Launch of Collider [орчуулагдаж байгаа]
698F Coprime Permutation [орчуулагдаж байгаа]
698E Cron [орчуулагдаж байгаа]
698D Limak and Shooting Points [орчуулагдаж байгаа]
698C LRU [орчуулагдаж байгаа]
698B Fix a Tree [орчуулагдаж байгаа]
698A Vacations [орчуулагдаж байгаа]
697B Barnicle [орчуулагдаж байгаа]
697A Хан боргоцойн хэрэг Баатархүү
696F ...Dary! [орчуулагдаж байгаа]
696E ...Wait for it... [орчуулагдаж байгаа]
696D Legen... [орчуулагдаж байгаа]
696C ГУЙХ Баатархүү
696B Puzzles [орчуулагдаж байгаа]
696A Lorenzo Von Matterhorn [орчуулагдаж байгаа]
691F Couple Cover [орчуулагдаж байгаа]
691E Xor-дарааллууд Баатархүү
691D Swaps in Permutation [орчуулагдаж байгаа]
691C Exponential notation [орчуулагдаж байгаа]
691B s-palindrome [орчуулагдаж байгаа]
691A Берланд дахь загварын моод Баатархүү
690F3 Tree of Life (hard) [орчуулагдаж байгаа]
690F2 Tree of Life (medium) [орчуулагдаж байгаа]
690F1 Tree of Life (easy) [орчуулагдаж байгаа]
690D3 The Wall (hard) [орчуулагдаж байгаа]
690D2 The Wall (medium) [орчуулагдаж байгаа]
690D1 The Wall (easy) [орчуулагдаж байгаа]
690C3 Brain Network (hard) [орчуулагдаж байгаа]
690C2 Brain Network (medium) [орчуулагдаж байгаа]
690C1 Тархины систем (Амархан) Энхлут
690B3 Recover Polygon (hard) [орчуулагдаж байгаа]
690B2 Recover Polygon (medium) [орчуулагдаж байгаа]
690B1 Recover Polygon (easy) [орчуулагдаж байгаа]
690A3 Collective Mindsets (hard) [орчуулагдаж байгаа]
690A2 Collective Mindsets (medium) [орчуулагдаж байгаа]
689E Майк ба Геометрийн бодлого Баатархүү
689D Friends and Subsequences [орчуулагдаж байгаа]
689C Mike and Chocolate Thieves [орчуулагдаж байгаа]
689B Mike and Shortcuts [орчуулагдаж байгаа]
689A Майк ба гар утас Баатархүү
688B Lovely Palindromes [орчуулагдаж байгаа]
688A Өрсөлдөгчид Баатархүү
687E TOF [орчуулагдаж байгаа]
687D Dividing Kingdom II [орчуулагдаж байгаа]
687C Таны гаргаж чадах утгууд Баатархүү
687B Remainders Game [орчуулагдаж байгаа]
687A NP-Hard Problem [орчуулагдаж байгаа]
686B Little Robber Girl's Zoo [орчуулагдаж байгаа]
686A Free Ice Cream [орчуулагдаж байгаа]
685E Travelling Through the Snow Queen's Kingdom [орчуулагдаж байгаа]