Бодлогууд

# Нэр
A Даалуу Баатархүү
B Агуулсан олонлог gmunkhbaatarmn
C Ялах стратеги Б.Алтангэрэл
D Хадгалах өрөөнд байгаа робот Б.Алтангэрэл
E Удирдагчид Баатархүү