Бодлогууд

# Нэр
A Сонины гарчиг Даариймаа
B Дараалал Даариймаа
C Цанын бааз Баатархүү
D Мухлагийн бодлого Даариймаа
E Тэнгэр баганадсан барилга Энхгэрэл