Бодлогууд

# Нэр
A Тусгал Энхсанаа
B Тетрис дахин сэргэсэн нь Баатархүү
C Генетик инженерчлэл Баатархүү
D Хүчирхэг массив Энхгэрэл
E Урт дараалал Энхгэрэл