Бодлогууд

# Нэр
A Даалуу Бат-Од
B Элчин сайдын яамны дараалал Б.Алтангэрэл
C Петя ба Мод Б.Алтангэрэл
D Дундах гишүүдийн нийлбэр Бат-Од
E Харуулын цамхаг Б.Алтангэрэл