Бодлогууд

# Нэр
A Бэлэг Баатархүү
B Хулгана Г.Мэндбаяр
C Хувиргалт Баатархүү
D Нэмэх ба xor gmunkhbaatarmn
E Цэгүүд Энхсанаа
F Жуулчин Энхгэрэл