Бодлогууд

# Нэр
A Беру-такси Баатархүү
B Сонирхолтой ундаа Баатархүү
C Хүнд бодлого Баатархүү
D Васили-ын Мулти олонлог Баатархүү
E Ажиллах журам Баатархүү